RÅDGIVNING

Rådgivning og projektledelse

Tekniske og rådgivende telekommunikationstjenester

Torp Telekom leverer tekniske og rådgivende telekommunikationstjenester med mange års erfaring som tekniker og projektingeniør primært inden for offshore vind og olie- og gassektorer

Torp Telekom har tekniske kompetencer og solid erfaring med teknologier som:

  • Radiosystemer, digitale, analoge stemmer og data
  • Punkt til punkt og punkt til multipunkt
  • Kommunikationskabling, ethernet, optisk fiber og koaksial
  • VSAT-kommunikation
  • PA og GA

1. Gennemførlighedsundersøgelser

Torp Telekom kan udføre en gennemførlighedsundersøgelse som kan den vurdere den tekniske, juridiske og økonomiske gennemførlighed af et ønsket telekommunikations projekt.

2. Udbudsproces

Torp Telekom kan hjælpe med valg af muligheder for nybygning eller opgradering og udvikling af projektplaner og budgetter for dit telekommunikations projekt. Vi udarbejder tekniske specifikationer og standarder, anmoder om forslag og andre indkøbs dokumenter der er nødvendige for at understøtte din indkøbsproces. Torp Telekom kan yderligere hjælpe med en fair evaluering af forslag, det endelige valg af leverandør samt kontraktforhandlinger.

3. Certificering, fabrikation og installationsdesign

Når beslutningen om en telekommunikation installation er taget, er det nødvendigt med et detaljeret design som sikrer at det valgte telekommunikationssystem er i overensstemmelse med regler og standarder på området. Et eksempel er installation af et offshore radiosystem under ATEX-regler mv. Installationsteknikere har også for brug for tegninger som beskriver hvordan den specifikke installation skal udføres.

4. Systemintegration

Torp Telekom kan vælge og indkøbe forskellige teknologier, matche dem sammen og få dem til at udføre den nødvendige kommunikationsopgave. Vurderingen af en telekommunikations løsning baseres på en behovsanalyse i samarbejde med brugerne og tager højde for evt. ældre teknologier og systemer, foretrukne leverandører, samt beskaffenheden af det fysiske miljø.

5. Teknisk dokumentation

Hvis du har behov for at få opdateret dokumentationen af dit system eller har brug for gennemgang af dokumentationen for et nyt system kan Torp Telekom sikre at din dokumentation lever op til den bedste standard på området og til dit behov.

6. Overvågning og undersøgelser af installationsplads

Torp Telekom kan være dine øjne og ører på enhver byggeplads. Vi sørger for at din entreprenør leverer i henhold til kontrakt- og industristandarder. Vi kan også finde og evaluere den bedste placering til dit telekommunikationssystem.

7. Fabriks og site test

Factory Acceptance Test, Factory Integration Test & Site Acceptance Test, Site Integration Test. Testning er vigtigt for at sikre kontraktens overholdelse og for at minimere risikoen for fejl, som kan have en negativ indvirkning på tids og projektplaner eller forårsage dyre overskridelser. Torp Telekom har erfaring med at skrive procedurer, udføre, føre tilsyn med og være vidne til sådanne tests.

8. Projektledelse

Fra projektkoncept til færdig installation, vores mål at levere et effektivt systemdesign og løsning der imødekommer dine behov. Torp Telekom har erfaring som projektingeniør, ledende discipliningeniør, designansvarlig og teknisk projektledelsesroller. Torp Telekom kan også fungere som en forbindelse mellem it-netværk eller serverpersoner og projektet.